Vad händer i en fallande hiss?

Vi har en diskussion på min arbetsplats angående en av fysikens lagar som jag hoppas ni kan hjälpa mig med: Om jag står på golvet i en fallande hiss, kan jag lindra fallet genom att hoppa precis innan hissen slår i bottnen?
Publicerad

Svar:

En viss skillnad gör det faktiskt om man tar ett rejält skutt i rätt ögonblick. Om man hoppar till precis innan hissen når marken, kommer man att något reducera den hastighet man har vid nedslaget. Hur stor hastighetsförändring kan man då uppnå genom ett kraftigt hopp?

Vi kan få en grov uppskattning genom att undersöka hur högt man i normala fall kan hoppa jämfota. Så mycket mer än två decimeter handlar det inte om. Och då avser jag hur högt upp din tyngdpunkt kan komma – inte hur höga hinder du kan hoppa över genom att böja och spreta med benen. Ett sådant hopp svarar mot en utgångshastighet på ungefär två meter per sekund rakt upp i luften. Och det är också en sådan hastighetsminskning man kan våga hoppas åstadkomma i den fallande hissen.

Kan det då göra någon skillnad om man på detta sätt minskar nedslagshastigheten med futtiga två meter per sekund? För enkelhets skull föreställer vi oss en hiss som lossnat från hög höjd och faller fritt mot marken. Jodå, två meter per sekund svarar mot skillnaden i hastighet mellan att falla från 10 respektive knappa 7,5 meters höjd. Den rörelseenergi som man vid nedslaget har att hantera, och även de krafter som verkar, är direkt proportionella mot höjden. I princip bör det därför göra dubbelt så ont att falla från en dubbelt så hög höjd. I vårt exempel reduceras alltså energin i nedslaget med ungefär 25 procent, vilket inte är att förakta. Rent allmänt gäller att ju högre höjd hissen faller från, desto mindre procentuell förbättring handlar det om. Men förbättringen i absoluta tal blir å andra sidan större.

Nu finns det förstås också andra omständigheter att ta hänsyn till. Om man precis ansträngt sig att hoppa allt vad man förmår är muskler och ben illa förberedda att hantera det brutala nedslaget strax därefter. Att landa med raka ben är ingen lyckad teknik. Det är alltså i praktiken ganska tvivelaktigt att råda personer i fallande hissar att göra annat än att stå still. Hur som helst, för egen del är jag övertygad om att jag inte skulle ha den sinnesnärvaro som krävs för att i det avgörande ögonblicket göra ett lyckat hopp!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor