Evig medikalisering

Joanna Roses artikel om medikaliseringen av våra liv är intressant, men frågan är om människor i dag står i en annorlunda relation än förr till sjukdomar och läkekonst.
Publicerad

Har inte alla kulturer haft tillgång till medicinskt sakkunniga? Exempelvis har kyrkan under hela sin historia understött användningen av botemedel som reliker, votivgåvor, besvärjelser och helgonprocessioner; i klostren odlade munkar och nunnor medicinalväxter. En stor del av den historiska europeiska befolkningen kom därför i kontakt med ”vård”.

Under medeltiden blev medicin ett akademiskt ämne knutet till Europas universitet. Man kan invända att de medeltida läkarnas kunskap var ovetenskaplig, men begreppet medikalisering bör ges en vidare innebörd och också uppfattas som en relation mellan lekmän och vårdgivare, inte endast som diagnoser och behandlingsmetoder. Framväxten av ett medicinsk-industriellt komplex saknar därför inte motstycke i historien. Med ett sådant synsätt blir min tolkning att vi i dag sannolikt inte är mer upptagna av vår hälsa än tidigare generationer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor