Ett blivande standardverk

Den amerikanske historieprofessorn Christopher R. Browning är en av dagens tyngsta förintelseforskare.
Publicerad

Men bara ett av hans tidigare verk har översatts till svenska, med titeln Helt vanliga män. Där analyserar han hur förintelsens fotfolk tänkte och resonerade. Browning hittade källor som ingen ens tänkt på att leta efter tidigare, och placerade sedan in resultatet i såväl sociala och psykologiska som historiska och politiska sammanhang.

Sedan dess har han fortsatt gräva efter gamla dokument, brev och vittnesmål, och lagt detta till det samlade forskningsläget. Resultaten presenteras i The origins of the final solution. Brownings tes går i korthet ut på följande: I efterhand är det lätt att ta ut riktningen från Luthers antisemitism via Hitlers politiska pamfletter från 1920-talet över Kristallnatten 1938 till Auschwitz 1944. Men denna räta linje är en efterhandskonstruktion. Det finns ingen förintelsens big bang-teori, och vägen till gaskamrarna var krokig: det var en blandning av gamla fördomar och ny social ingenjörskonst, av tillfälligheter och fixa idéer, av krigets devalvering av människovärdet och Hitlers uppvärdering av tyskheten som resulterade i mordfabrikerna.

Browning redovisar en stor mängd fakta, detaljer och citat. Och detta är viktigt – sådant biter nämligen långt bättre på nynazister och revisionister än statligt producerade slogans om nazisternas inneboende ondska.

The origins of the final solution är tjockare än en tegelsten, och dessutom bara den första delen i ett tänkt flerbandsverk om förintelsen. Men låt er inte avskräckas. Texten hugger tag i läsaren på en gång. Detaljerna talar. Det moderna samhällets största katastrof lämnar få oberörda.

När får vi en svensk översättning?

The origins of the final solution

Browning, Christopher R.
William Heinemann

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor