Vetenskap bör bygga på forskning

Anspråk på att kunna uttala sig om hur världen ser ut och fungerar förutsätter en ständig omprövning av gammal kunskap liksom prövning av nya idéer.
Publicerad

För detta ändamål används två av mänsklighetens stora uppfinningar: den vetenskapliga metoden (med alla sina varianter och specialfall) och det vetenskapliga samtalet (universiteten, tidskrifterna, konferenserna).

Det finns dock hela lärobyggnader som inte underkastar sig denna prövning men som ändå framställer sig som vetenskapliga: rutgängeri (slagrutor), astrologi (horoskop), kreationism (religiös skapelselära), kvacksalveri (icke-evidensbaserad medicinsk behandling) och så vidare.

Denna bok kommer att uppskattas av tvivlare som har kommit i kontakt med någon av dessa företeelser men som är öppna nog att vilja ta del av motargumenten. En annan viktig målgrupp är lärare och ungdomsledare.

En tredje viktig grupp, som inte kommer att bry sig så mycket, är forskare och lärare vid högskolor och universitet. De tar inte dessa rörelser och teorier på allvar, vilket kan vara en orsak till att de vinner framgång. Ett av kapitlen behandlar just pseudovetenskap vid svenska lärosäten, där ett överraskande stort antal tossiga uppsatser och avhandlingar godkänts under årens lopp. Dessutom är ju en professur i psykologi med parapsykologi under tillsättning vid Lunds universitet. Vad blir nästa steg – matematik med numerologi, internmedicin med homeopati, astronomi med astrologi eller hydrologi med rutgängeri?

Vetenskap eller villfarelse

Hansson, Sven Ove & Jerkert, Jesper (red.)
Leopard förlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor