Bör Sverige och Norge bilda union på nytt?

Svarsalternativ: Ja. Ja, med hela Norden. Nej.
Publicerad

Svara på www.fof.se eller sänd ett vykort till F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm.

Vi behöver ditt svar senast den 24 maj 2005.

Förra numrets fråga: Var Einstein ett geni?

Ja 72 procent, nej 28 procent.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor