Dofter fångar kackerlackor

Kackerlackor är skadedjur som rör sig nära människan. Exempelvis kan astmaanfall hos barn utlösas av allergen från kackerlackor.
Publicerad

Jakten på ett ämne som kan locka kackerlackor i fällan har därför varit intensiv och ser nu ut att ha lyckats.

Redan 1993 förstod insektsforskare att kackerlackshonor sänder ut förföriska dofter för att locka hanar. Men det har tagit tills nu att utröna doftämnets kemiska beståndsdelar. Anledningen är att molekylen är mycket instabil. Den japanske kemisten Satoshi Nojima var tvungen att dissekera mer än 15 000 unga kackerlackshonor för att få fram tillräckligt med material att analysera med en känslig gaskromatografisk metod, skriver han och hans kolleger i tidskriften Science.

Den lockande molekylen kallas blatellakvinon, efter den undersökta kackerlackartens latinska namn Blattella germanica.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor