Moderatorn mildrar diskussionen

Förr eller senare dyker personangreppen på nätet upp.
Publicerad

Missförstånd och konflikter är vanligare i möten på nätet än i diskussioner där deltagarna möts fysiskt. Mediet är nytt, en del användare är ovana och dessutom är kommunikationen begränsad till skrift. För att hålla viss reda i diskussionen leds en del elektroniska mötesplatser av en moderator.

Språkforskaren Ibolya Maricic vid Växjö universitet har nu i sin doktorsavhandling visat att deltagarna skärper sig när de vet att en moderator övervakar samtalet, men bara till en viss gräns. Hon har undersökt hur deltagarna i två engelskspråkiga diskussionsgrupper, en med moderator och en utan, hanterar konflikter. I gruppen utan moderator var en konfronterande stil vanligare och påtagligare än i gruppen med moderator.

Ibolya Maricic menar att det finns tre sätt att hantera konflikter på nätet: en konfronterande, en samarbetande och en undvikande stil. I gruppen med moderator använde sig deltagarna av en blandning av dessa tre stilar för att motverka den ökande konfrontationen. Men i båda grupperna övergick meningsskiljaktigheter i sakfrågan till kraftiga personangrepp.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor