Spökgalax upptäckt

En osynlig galax kan vara genombrottet i jakten på mörk materia.
Publicerad

En internationell grupp astronomer har hittat en galax som inte syns. Troligen består den av mörk materia, den spöklika materia som verkar genom sin gravitationskraft men som ingen ännu har kunnat se direkt.

Man beräknar att av all materia i universum består över 80 procent av den gäckande mörka materien. Ingen vet vad den kan vara för något. Säkert är bara att den inte utgörs av det slag av materia som vi känner till och som stjärnorna, planeterna och vi själva består av. Att vi vet att den finns beror på att vi kan se dess effekter – att döma av hur galaxerna snurrar runt och hålls ihop måste det finnas mer materia än vad astronomerna kan se i sina teleskop.

Den nyupptäckta osynliga galaxen ligger i Jungfruns stjärnbild, 50 miljoner ljusår från oss. Vätgasen sänder ut radiovågor som avslöjar galaxens materieinnehåll, fast bara till en del. Minst fem hundra gånger mer gas borde finnas där för att förklara den snabba rotation som uppmätts, men astronomerna ser inga stjärnor som lyser där. Förmodligen har de aldrig tänts beroende på att gasen är för gles. Vad som i stället finns där återstår att utforska.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor