Standby slukar hushållsel

Datorer och tv-apparater som inte används tar 15 procent av hushållens el och har gått om kylskåpen.
Publicerad

Hushållsprodukterna blir alltmer energisnåla. Ändå ökar energianvändningen. Ett skäl är att vi använder allt fler apparater, ett annat att apparaterna i högre utsträckning står på hela tiden. Det senare har kommit i fokus sedan uppskattningar visat att de så kallade standby-förlusterna kan stå för upp till 15 procent av ett hushålls elförbrukning exklusive el för värme och kyla.

Standby-förluster kallas det när apparater slukar energi trots att de inte används. Det handlar till exempel om tv-apparater som man vill kunna slå på med fjärrkontrollen och datorer som står i viloläge med skärmsläckaren påslagen.

Mer försiktiga bedömningar säger att standby-funktionerna står för 5-10 procent av hushållens elförbrukning i EU-länderna.

– Några mätningar som utförts i Sverige hösten 2004 tyder dock på att förlusterna kan vara betydligt större än man tidigare antagit, säger Egil Öfverholm vid Energimyndigheten i Eskilstuna.

Dessa mätningar kommer nu att följas av mätningar omfattande 400 bostäder. Därefter kommer man att kunna dra statistiskt grundade slutsatser.

– En engelsk studie om standby-förluster och beteende visar på att de flesta hushåll betraktar dessa förluster som obetydliga. Efter redovisning av mätresultat var tre av fyra förvånade och hälften av alla vidtog åtgärder, säger Egil Öfverholm.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor