Färre självmord än väntat bland FN-soldater

Kamratstöd och avlastningssamtal ger god effekt, visar ny studie.
Publicerad

Omkring 40 000 svenskar har varit i FN-tjänst sedan 1960. Men trots att många är med om svåra upplevelser är självmorden inom gruppen färre än bland personer i samma ålder i befolkningen.

– Det har mest att göra med att FN-personalen har sållats fram i flera omgångar, alltifrån mönstring och värnplikt, för att hitta så stabila människor som möjligt, säger Per-Olof Michel, försvarsöverpsykiater, officer och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Omkring en tredjedel av dem som ingick i FN-personalen i Bosnien-Hercegovina utsattes för traumatiska händelser. Därför var psykisk ohälsa och posttraumatiska reaktioner vanliga. Per-Olof Michels studie visar att kamratstöd och avlastningssamtal har varit effektiva för att bearbeta trauman.

– Man började med avlastningssamtal och formaliserad krisbearbetning 1993 i Bosnien-Hercegovina, vilket gav bra utfall, säger han. Detta är viktigt i såväl militära sammanhang som vid andra kriser.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor