Halvsläckt skärm sparar batteri

Ny teknik som släcker delar av skärmen ökar dessutom användarvänligheten.
Publicerad

Skärmen tillhör en handdators eller bärbar dators största energislukare. Nu finns dock en ny metod för att spara på batteriet. Partha Ranganathan vid HP Labs i USA har utvecklat en metod för att släcka ner delar av skärmen. När till exempel en dialogruta visas släcks skärmen ner utom på den yta som visar just rutan, och när en meny visas är bara den belyst. Hans beräkningar visar att batteriets livslängd kan fördubblas med dessa metoder.

En oväntad bieffekt är att när man släcker ner delar av skärmen och bara belyser det som är viktigast ökar också användarvänligheten. De användarstudier som Partha Ranganathan gjort visar att användarna föredrar energisparsystemet framför ett traditionellt eftersom energisparsystemet är tydligare och lättare att använda.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor