Mjuk vävnad från T.rex

Ett fossil av dinosaurien Tyrannosaurus rex har sensationellt nog visat sig innehålla vävnader och celler.
Publicerad

En grupp forskare vid North Carolina State University i USA arbetade nyligen med ett exemplar av dinosaurien Tyrannosaurus rex som hittats i centrala Montana. Gruppen lade benbitar i en kemisk lösning för att lösa upp kalk och hårda mineraler. Efter en vecka hade de lyckats få fram så mycket av det omgivande benet att de inre delarna, inklusive benmärgskanalen, frilagts.

Kvar fanns en vit, fiberliknande, elastisk vävnad. Inuti den kunde forskarna se tunna, genomskinliga kanaler med små mörka prickar.

Den enda rimliga tolkningen är att kanalerna är rester efter blodådror uppbyggda av proteiner. Inuti kanalerna kunde de urskilja små strukturer som de tror är benceller.

– Vi blev mycket häpna, eftersom resultaten egentligen bara var en upptäckt vi råkade göra under resans gång, berättar professor Mary Schweitzer.

– Upptäckten är otvivelaktigt en av de mer häpnadsväckande inom paleontologin. Även om det förmodligen inte går att få fram något DNA-material ur fyndet, kan man troligen få fram proteinsekvenser, säger Lars Holmer, professor i historisk geologi och paleontologi vid Uppsala universitet.

Om det går att utvinna aminosyror från proverna kan dessa jämföras med proteiner från nu levande djur. I så fall kan man kanske få hundraprocentiga bevis för den nära släktskapen mellan fåglar och dinosaurier.

– Redan nu har jämförelser mellan benceller från fyndet och från en struts gjorts. Resultaten visar tydliga likheter, något som talar för teorin att fåglarna härstammar från dinosaurierna, säger han.

Upptäckten har även startat en debatt om åldern på fyndet. De inblandade forskarna är övertygade om att dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan. Men en del kritiker säger att den logiska slutsatsen av fyndet borde vara att dessa djur dog ut långt senare.

Vanligtvis förstörs allt organiskt material mycket snabbt, men i det här fallet har det bevarats. När ett djur dör bryter bakterier ner muskler och inälvor. Skelettet kan, om det undgår nedbrytning, ombildas till fossil, men inte heller då bevaras det organiska materialet eftersom benvävnaderna ersätts av mineraler.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor