Pompeji under Pompeji

Svenska arkeologer har hittat en gammal bosättning under Pompeji.
Publicerad

När de tömde en romersk brunn som ännu var fylld med pimpsten från vulkanutbrottet år 79 gjorde svenska arkeologer en överraskande upptäckt:

– Under Pompejis kulturlager och under vad som betraktats som helt orörda geologiska lager, fann vi en helt ny omgång kulturlager, säger Anne-Marie Leander Touati, professor i antikens kultur- och samhällsliv vid Stockholms universitet.

– Vi fann krukskärvor, aska och sedan ännu fler krukskärvor som såg mycket gamla ut. Skärvrikedomen var sådan att den tyder på att människor inte bara passerat utan även varaktigt levt på platsen. Sedan hittade vi även organiskt material.

Det tjocka asklagret tyder på att även detta gamla Pompeji hade förstörts av vulkanutbrott.

Ett prov togs av projektets brittiske samarbetspartner, professor Mark Robinson, till University of Oxford för analys. Det visade sig innehålla korn från en tidig form av säd, emmervete, som hade skördats under stenåldern, 3500 f.Kr.

Det svenska Pompejiprojektet har under fem säsonger arbetat med att dokumentera och utvärdera de stående lämningarna efter ett kvarter i det romerska Pompeji, som förstördes under Vesuvius utbrott. På 1870-talet grävdes Pompeji ut för första gången.

I september ska de svenska arkeologerna dit igen och fortsätta arbeta med de nya upptäckterna.

Pompeji – en ruinstad i förfall

Forskning & Framsteg
Nr 8/93s

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor