Tvåkönad ledning gynnar småföretag

Medelålders entreprenörer inom transportsektorn klarar sig bäst.
Publicerad

År 1999 startades 36 000 nya företag i Sverige. Av dem fanns 21 000 kvar tre år senare. De som klarade sig bäst var transportföretag, där nära tre av fyra fanns kvar efter tre år. Även byggsektorn hade god överlevnad. Störst utslagning, nära hälften, skedde inom varuhandel, hotell och restauranger.

Företag som hade både män och kvinnor i ledningen klarade sig betydligt bättre än sådana som hade enkönad ledning, oavsett om den var manlig eller kvinnlig. Företagsledare i åldern 41-50 år var lyckosammare än äldre och, i ännu högre grad, än yngre.

Huruvida entreprenörerna har utländsk bakgrund eller inte saknar däremot betydelse för företagets överlevnad. Detsamma gäller företagarnas utbildningsnivå.

Intressant nog har företag som startades främst för att tjäna pengar mycket låg överlevnad. Bäst klarade sig företag där ledningen ville arbeta självständigt i stället för att vara anställda någonstans.

Företag som fått samhällsstöd för att starta näringsverksamhet klarade sig obetydligt bättre än de som inte fått sådant stöd.

Undersökningen har utförts av ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier i Östersund.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor