Standby-el är inte enbart förlust

En läsare reagerar mot artikeln om hur hushållsapparater drar alltmer energi när de inte används.
Publicerad

Notisen om energiförluster i både kylskåp och standby-funktioner tar för givet att den energi som inte används till apparatens primära funktion ska betraktas som förlorad. Detta kan inte vara relevant i ett land som Sverige, där vi behöver tillskott av energi för att hålla våra bostäder varma omkring två tredjedelar av året.

Denna energi bidrar då till att värma upp bostäderna och borde ses som ett bidrag till hushållens energianvändning. Däremot är det givetvis ett annat förhållande när det gäller kontor och liknande, i de fall man har ett värmeöverskott som måste kylas bort större delen av året.

Om vi ska tala om förluster eller bidrag bör vara en fråga om både lokalens totala energianvändning och om utomhusklimatet där den är belägen. Vilket varken framgår av texten eller av Energimyndighetens förvånande uttalande, som förefaller vara grundat på något annat än omtanke om hushållens ekonomi.

Svar:

Spillvärme från elapparater är nyttig under förutsättning att den kan utnyttjas när den behövs och om den behövs. I kontor är det oftast en belastning med spillvärme eftersom den behöver kylas bort. I bostäder är det mer komplext eftersom det hänger ihop med byggnadens värmeisoleringsförmåga och lagringskapacitet samt termostaternas ålder.

Om spillvärmen åstadkommer övertemperatur gör den ingen nytta. Litet tillspetsat kan man säga att spillvärmekällan bör sitta under ett fönster och termostatstyras om den ska kunna tillgodoräknas som värmekälla, och så vill vi kanske inte hantera våra apparater hemma.

EGIL ÖFVERHOLM, Energimyndigheten

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor