Bakom den vetenskapliga fasaden

Denna boks författare har kallats "bitter" av en rabulist i kvällspressen, där även hans kritik av universitetsvärlden har omfamnats.
Publicerad

Och visst hittar man relativistiska, giftiga och rentav cyniska formuleringar, men mest handlar det om att filosofiprofessorn Halldén först efter fyllda 40 insåg att de vetenskapliga idealen inte alltid realiseras. Boken bär därför en omvänds prägel.

För läsare som har sin bakgrund i samhälls- eller beteendevetenskap är det inte lika förvånande att även forskare har mänskliga svagheter. Halldén verkar se detta som en djup sanning, och därför blir en och annan halvöppen dörr inslagen. Att det exempelvis finns fel i vetenskapliga undersökningar är ju så vedertaget att det i rapportförfattandets koreografi påbjuds att felkällor lyfts fram.

Här finns också det vetenskapliga samtalet – seminarierna, disputationerna, konferenserna, recensionerna – som korrigerande faktor. Att rapporterna inte heller är berättelser om allt som hände under forskningsprocessen är också alla medvetna om och har givetvis sin bakgrund i behovet av effektiv kommunikation.

Men Halldén förefaller egentligen inte ha något emot de vetenskapliga idealen, tvärtom! Ibland synes han till och med halka i riktning mot sin ungdoms naiva och idealiserande världsbild, och han beskriver exempelvis följderna av villkoren i det akademiska livet som ”bortkastade mödor, laviner av onödiga misstag”. Men att mänskliga felsteg är ofrånkomliga är ju bokens huvudtes…

Att äldre forskare har svårt att överge sina favoritidéer är också en gammal insikt som inte chockerar. Halvt på skämt sägs ibland att vetenskapen förnyas genom pensionering. Och det är kanske inte så dumt att noviser får några års motstånd innan deras nya idéer slår igenom.

Halldéns lustmord på storheter som Mead, Lacan, Latour, Foucault, Derrida och Kristeva – vilka antingen varit sällsynt slarviga eller ägnat sig åt att skapa kejsarens nya kläder – utgör inte heller några nyheter i sak men är nöjsam läsning, liksom för övrigt hela boken. För den som vill tränga bakom vetenskapens fasad och är redo för både beska sanningar och en eller annan överkritisk utsvävning är detta rådlig läsning.

Hur går det till inom vetenskapen?

Halldén, Sören
Thales

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor