Hur blev sjukgymnasten kvinna?

Sjukgymnast var från början ett manligt yrke. I dag är han oftast en kvinna.
Publicerad

Sjukgymnastens yrke tillkom under tidigt 1800-tal, och från och med 1864 kunde även kvinnor utbildas till sjukgymnaster. Anders Ottosson vid Göteborgs universitet har nyligen disputerat på en avhandling om hur sjukgymnasten fick en förändrad ”genuskodning” under 1900-talet: Sjukgymnasten – vart tog han vägen?

1. Vart tog han vägen?

– Han försvann när yrket degraderades år 1934. Utbildningen omorganiserades så att statusen sjönk, och de vetenskapliga rötterna i 1800-talet klipptes av. I en läkarledd utredning från 1929 förslogs till och med att män skulle förbjudas att utbilda sig till sjukgymnaster. Man kan snarare tala om en avmaskulinisering än en feminisering i och med att målsättningarna att få bort männen var så uttalade.

2. Varför skedde detta?

– Sjukgymnasterna var ett hot mot läkarvetenskapen, och de hade länge verkat i hård konkurrens med den. Under 1800-talet var sjukgymnastik en statligt sanktionerad vetenskap – ett läkemedel som ansågs ha stor räckvidd: såväl tuberkulos som gonorré angreps med sjukgymnastik.

3. Vad har hänt sedan dess?

– Sedan 1960-talet har fler och fler män kommit tillbaka till yrket, vilket bland annat har att göra med att det har professionaliserats ytterligare och återigen fått vetenskaplig status. Det har blivit en högskoleutbildning, sedan 1970-talet finns det forskarutbildning inom yrket, och det finns även en privat marknad dit många män inom yrket söker sig.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor