Registrerad eller legitimerad?

Regeringen vill att alternativmedicinska utövare ska kunna anta beteckningen "registrerad". Risken är dock att detta ger falsk trygghet.
Publicerad

Alternativ- och komplementärmedicin kallas behandlingar som utövas utanför den så kallade skolmedicinen. Under sommaren sammanställs ett lagförslag om att utövare av sådana terapier (som sträcker sig från kristallterapi, ayurvedisk medicin och homeopati till massage och naprapati) ska kunna ansöka om registrering. Beteckningen ”registrerad” kan då tillfogas den yrkesbeteckning eller terapi som personen utövar. Lagförslaget bygger på en ensamutredning av generaldirektör Helena Starup.

Tanken är att det datoriserade registret (som ska vara öppet för allmänheten) ska ge ökad patientsäkerhet, och utredaren föreslår att det för registrering ska krävas 20 veckors medicinsk basutbildning. ”Vid diskussioner med experter har jag fått det intrycket att 20 veckors basutbildning kan ge de basala kunskaper som behövs för att garantera patientsäkerheten i alternativmedicinsk verksamhet”, skriver Helena Starup. Vad som avses är att utövaren ska kunna avgöra om patienten är i behov av medicinsk behandling och bör hänvisas till vården.

– Det är meningslöst att bara tidsbestämma en utbildning, utan att definiera innehållet, säger Nina Rehnqvist, direktör vid Statens beredning för medicinsk utvärdering, en av 58 remissinstanser.

– Frågan är också om registret ger ett slags statligt godkännande av terapier som inte är vetenskapligt underbyggda eller har någon bevisad verkan.

Förslaget innehåller också en övergångsregel som underminerar dess patientsäkrande effekt: Under en treårsperiod – från när lagen kan träda i kraft den 1 januari 2006, till den sista december 2008 – ska det gå att registrera sig utan att ha genomgått någon medicinsk basutbildning. Det krävs bara att personen ifråga är medlem i en alternativmedicinsk organisation som deltar i registret och att han eller hon varit verksam minst fem år under den senaste sjuårsperioden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor