Bilen som väckarklocka

Fordonet piper, blinkar och bromsar om du är trött.

En trött förare bör likt en berusad förare inte köra bil. Men om det ändå händer, finns teknik som kan upptäcka och varna.

Saab har till exempel utvecklat ett system som försöker mäta hur uppmärksam föraren är på körningen. Två kameror följer förarens huvud- och ögonrörelser. Om förarens blick rör sig bort från området i vindrutan framför föraren, börjar en klocka räkna ner. Om förarens huvud och blick inte återvänder till vindrutan inom två sekunder ljuder en summerton. Om fortfarande inget händer skickar bilens bromssystem ut en snabb bromspuls.

Saab utvecklar också system som ska kunna avslöja om föraren har nedsatt körförmåga, till exempel på grund av trötthet eller droger.

– Tunga fordon och taxi blir nog de första att pröva, tror Arne Nåbo, chefsergonom på Saab. Man kan tänka sig att de kvalitetssäkrar sina tjänster, ungefär som vissa företag har infört alkolås.

Volvos teknikutvecklingsföretag har tagit fram en prototyp som försöker kombinera flera olika sätt att se om föraren är trött. Prototypen innehåller bland annat en kamera som registrerar hur föraren blinkar med ögonen. En trött förare blinkar långsammare än en pigg förare, och ögonen är stängda längre och oftare.

Det räcker dock inte att enbart se att föraren är trött. Det riktigt svåra är att varna på rätt sätt. De system som prövas nu kan varna genom ljudsignaler, vibrationer i sätet eller ljussignaler. Men det är viktigt att signalerna tas på allvar av föraren.

– Det är ju inte bra om föraren använder systemet som en väckarklocka, säger Peter Kronberg på Volvo Technology.

Kanske sätter vi oss litet tröttare bakom ratten om vi vet att bilen ändå varnar oss om vi skulle somna. Det är till exempel känt att förare som vet att bilen har ABS-bromsar håller kortare avstånd till framförvarande fordon än förare i en bil utan automatiska bromsar.

Rattrörelserna avslöjar

Ett annat tecken på att du är trött bakom ratten är hur du styr. Trafikforskaren Mats Björkman har undersökt rattrörelserna när föraren är pigg, trött respektive berusad.

En nykter och pigg person vrider helt omedvetet litet på ratten någon gång i sekunden. En oerfaren förare gör det ännu oftare. Vi gör det för att känna att vi har kontroll över bilen.

– Är föraren trött, är det bilen som har kommandot, säger Mats Björkman.

En pigg förare initierar 95 procent av alla sidledsrörelser. Om föraren är trött är det bilen som initierar 50 procent av rörelserna. Typiskt för en trött förare är dessutom att korrektionerna blir färre men större. Det är därför vi vinglar.

Försök, som genomförts tillsammans med Skyltfonden och VTI, har visat att 9 av 10 alltför trötta eller alkoholpåverkade förare sannolikt kan upptäckas och varnas i tid innan olyckan är ett faktum. Rattrörelserna är intressanta därför att enkla givare kan användas, och därmed kan ett effektivt varningssystem erbjudas även äldre fordon.

Åtgärder som fungerar

Om Anna Anund, trafikforskare vid VTI, fick uppgiften att minska antalet trötthetsrelaterade olyckor tvekar hon inte om vad hon skulle göra:

– Jag skulle informera, sätta upp skyltar, särskilt riktade till ungdomar och jag skulle bygga parkeringsplatser, säger Anna Anund.

Hon berättar att man i Storbritannien och Australien har goda erfarenheter av att informera och sedan ge förarna möjlighet att stanna och kanske dricka en kopp kaffe.

– Och så skulle jag fräsa räfflor.

Hon syftar på de spår i asfalten som gör att det låter och vibrerar om bilens däck hamnar fel på vägen. Anna Anunds studier visar att olyckorna minskar med 50 procent på en väg med räfflor. I USA har man kommit upp i nära 70 procent minskad olycksfrekvens, tack vare räfflor.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor