Queert om Sverige

För bara fem-tio år sedan blossade queerforskningen upp.
Publicerad

Queer är främst ett synsätt där identitet, sexualitet och allt sådant som betraktas som ”normalt” eller ”naturligt” sätts under lupp. Perspektivet kan vara befriande och innebära att forskarna öppnar ögonen för glömda grupper samt för situationen för exempelvis homosexuella.

Men samtidigt är rörelsen svårartat politiserad och håller på att kramas ihjäl av vissa politiker. Dessutom tyngs genren av såväl (ny)moralism som en snabbt igenkänningsbar och efterhand förutsägbar jargong – hur många gånger används inte begreppet ”heteronormativitet”?

Kanske är omdömet för hårt. Nåja, läs Queersverige och döm själv. Där redovisar bland annat antropologer, pedagoger och etnologer sin forskning. Det är högt och lågt om vartannat: om bögars begravningar, om veckotidningarnas bild av tvåsamhet och om lesbiskas ekonomiska beteenden.

Queersverige

Kulick, Don (red)
Natur och Kultur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor