Dagens behandling alltmer effektiv

Nya läkemedel är nu i bruk som förhindrar tumörväxt genom att blockera tillväxtfaktorer, deras receptorer eller andra signalproteiner.
Publicerad

Dessa läkemedel har visat sig särskilt effektiva mot tumörer som tillverkar överaktiva former av signalproteinerna. Ett stort genombrott var läkemedlet Glivec. När detta används vid behandlingen av kronisk myeloisk leukemi visar nya studier på att mer än 4 av 5 patienter överlevet efter fyra års behandling. Nya resultat tyder också på att denna typ av läkemedel har effekter i vissa varianter av vanliga tumörer, som exempelvis lung- och tjocktarmscancer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor