Dygnet runt, året runt

Halvt på skämt sägs ibland att 1800-talet för Sveriges del upphörde först omkring 1965.
Publicerad

Fram till dess hade vårt nordliga folk levt litet för sig självt, och utländska influenser sågs med misstro. Vi var både vana vid och nöjda med att det fanns en sak av varje slag: ett tågföretag, en telefonverksamhet, en radiokanal osv. Även på områden där det fanns viss konkurrens, som detaljhandel och bankverksamhet, drevs verksamheterna ofta osmidigt. Regler var till för att följas, inte omprövas. Korrekt klädsel och allvarlig uppsyn kunde vara viktigare än god service och kundanpassning. I den mån priser och öppettider inte bestämdes av statsapparaten, överenskoms de i rökiga rum eller hade blivit institutioner i sig – vad sade exempelvis att alla bankkontor i landet skulle ha öppet just kl. 9.30-15?

Även om många kan känna nostalgi över dessa svunna tider är förlusten av den gamla stelbentheten inget att sörja. Men som alltid när en utveckling i samhället får stark medvind kan det vara svårt att veta när lagom är lagom. I dagens samhälle är det de många konsumenternas val som styr. Därför är öppettiderna långa, förorternas köpcentra stora och bilvänliga, men också butiksnedläggningarna många – inte bara i glesbygd utan också i stadskärnorna. Visst är det praktiskt att kunna utnyttja service 24/365, men den har också sitt pris i påverkad hälsa och livskvalitet, upp-och-nedvänt familjeliv och ökade olycksrisker. Det är tankar som dessa som vi utvecklat i detta nummers Tema: 24-timmarssamhället.

Snart börjar nedräkningen till Forskning & Framstegs 40-årsjubileum, som äger rum i övergången mellan sommar och höst nästa år. Men redan vid nyår kommer ni F&F-läsare att märka en förändring, nämligen att tidskriften ges ett något större format från och med nr 1/06.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor