Många steg på vägen till ny behandling

Flera Nobelpris har de senaste åren tilldelats forskning som bidragit till vår förståelse av tumörers egenskaper. År 1986 fick Cohen och Levi-Montalcino priset för sin karaktärisering av de första tillväxtfaktorerna. Detta ledde fram mot upptäckten av endotelcellernas tillväxtfaktor som i dag kan blockeras ett nytt cancerläkemedel.
Publicerad

Varmus och Bishop belönades år 1989 för upptäckten av de cellulära onkogenerna.

Krebs och Fisher (som fick Nobelpris 1992) visade redan på 1950-talet betydelsen av en signaleringsmekanism inuti celler och la därigenom grunden för de läkemedel som blockerar denna signalmekanism. Att proteinnedbrytning regleras genom så kallad ubiquitinering fick Rose, Hershko och Ciechanover kemipriset för 2004. Denna kunskap har möjliggjort utvecklingen av ett nytt läkemedel som nu prövas kliniskt. Nobelpris har också tillfallit forskare som gjort grundläggande studier av cellcykeln där Hartwell, Hunt och Nurse belönades 2001. Brenner, Horwitz och Sulston fick 2002 pris för sina studier av hur programmerad celldöd fungerar.

Sannolikt kommer även dessa insikter inom snar framtid kunna omsättas i form av nya läkemedel.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor