Jim Gunn, James Peebles och Sir Martin Rees – Tre astronomer delar Crafoordpris

Teorier om hur kosmologiska strukturer styr universums uppbyggnad belönas.
Publicerad

”För deras bidrag till förståelsen av universums storskaliga struktur.” Så löd motiveringen till årets Crafoordpris som en trio astronomer får dela på. Amerikanerna James Gunn och James Peebles samt Sir Martin Rees från Storbritannien har alla tre i flera decennier arbetat med frågan om hur universum har blivit det som vi ser i dag. I september kunde de ta emot priset från HM Konungens hand vid en högtidsceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.

Varför är inte universum helt slätt? Hur bildades galaxerna, galaxhoparna och superhoparna? Vad fanns emellan? De första fröna till universums struktur kan spåras tillbaka till små ojämnheter i den kosmiska bakgrundsstrålningen, något som James Peebles förutspådde redan i början av 1960-talet. Men ingen blev mer överraskad än han själv när mikrovågsstrålningen faktiskt fångades 1965 med en antenn vid Bell Laboratories i New Jersey, i närheten av Princeton University där han då, liksom nu, är verksam.

Kosmologi var på den tiden inte något som seriösa vetenskapsmän sysslade med. Men upptäckten av bakgrundsstrålningen anses numera vara brytpunkten då teorin om big bang slog igenom.

De kosmiska strukturerna formas i hög grad av den osynliga mörka materia som ger sig till känna bara genom att den utövar gravitationskraft på omgivningen. Alla tre pristagarna har lämnat bidrag till hur man ska kunna komma åt det som inte syns, och de har gjort beräkningar kring vilken roll som den mörka materien kan ha spelat i att forma de stora strukturerna i rymden.

James Gunn har också lett flera stora rymdprojekt – det senaste av dem är Sloan Digital Sky Survey, som är den hittills mest omfångsrika kartläggningen av universum i tre dimensioner. Sir Martin Rees är även känd för en bredare publik för sina populärvetenskapliga böcker.

Crafoordpriset

Priset har sitt ursprung i Anna-Greta och Holger Crafoords fond, och årets pristagare delar på 500 000 USD. I år har även tre astronomiska forskningsprojekt fått bidrag på sammanlagt 200 000 kronor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor