Fler fossil funna på Flores

Det väckte stor uppmärksamhet förra året när australiska forskare rapporterade att de hittat en ny människoart,
Publicerad

Homo floresiensis, på ön Flores i Indonesien (se Ny människoart hittad, F&F 1/05). Forskarna skriver i tidskriften Nature att de nu funnit benrester från sammanlagt minst nio individer. Ett av fynden är en underkäke som är ”bara” 12 000 år.

Detta aktualiserar frågan om Floresmänniskornas ursprung. Skeptiker menar att det kan handla om moderna människor med sjukligt små hjärnor och kroppar. Forskarna är för sin del tveksamma till att de utvecklats från Homo erectus och skriver att de långa armbenen kan tyda på att de snarare kommer från ännu tidigare förmänniskor, av typen Australopithecus.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor