Gången avslöjar tjuven

Nytt stöldskydd för mobiltelefoner.
Publicerad

Tänk om mobiltelefonen kände igen dig på sättet du går och kunde avslöja en tjuv genom att han eller hon rör sig annorlunda. Heikki Ailisto vid det finländska forskningsinstitutet VTT har tagit fram en prototyp till ett sådant tjuvlarm.

När mobiltelefonen används första gången lagrar den användarens rörelsemönster i minnet. Mobiltelefonen mäter sedan kontinuerligt hur den som bär telefonen rör sig. Om rörelsemönstret är tillräckligt annorlunda (för att en tjuv bär mobilen eller att man rör sig extra stressat) frågar mobiltelefonen efter ett lösenord, så att bäraren kan bekräfta att det verkligen är rätt person.

Rörelsen hos användaren mäts i tre dimensioner med små sensorer. Rörelsemönstret filtreras sedan för att räkna fram ett gångartsvärde. Efter upprepade försök med 36 försökspersoner, träffar, enligt Heikki Ailisto, filtreringen rätt i över 90 procent av fallen. Den kritiska punkten just nu är att få fram tillräckligt små och billiga sensorer. Men Heikki Ailisto hoppas att de snart ska vara så små att även kreditkort ska kunna skyddas på detta vis.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor