Järn förbättrar kärldiagnos

Järnoxid i kontrastmedlet ger bättre bilder av blodkärl som undersöks med magnetkamera.
Publicerad

Med hjälp av magnetkameror kan man ”se” in i kroppen. Patienten placeras i ett starkt magnetfält där radiosignaler får atomer i kroppen att sända ekon, som sedan kan tolkas av en dator (se Kroppen i bild, F&F 8/03).

Under de senaste åren har metoden utvecklats till ett allt vanligare sätt att diagnostisera hjärt- och kärlsjukdomar. De kontrastmedel som vanligtvis används vid magnetkameraundersökningar är baserade på grundämnet gadolinium. Problemet är att ämnets molekyler är så små att de passerar genom kapillärväggarna. Därmed försvåras undersökningar av exempelvis blodgenomströmningen i hjärtmuskeln.

– Vi har i stället valt att använda järnoxidpartiklar. De fungerar helt klart bättre som kontrastmedel vid undersökning av förändringar i små blodkärl, säger Lars Johansson, författare till en ny avhandling i ämnet, vid Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi vid Uppsala universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor