Kannibaliska nyckelpigor

När det är ont om föda lägger nyckelpigor en högre andel ofruktsamma ägg.
Publicerad

Zoologen Jennifer Perry vid University of Toronto i Kanada, som gjorde upptäckten, rapporterar i Behavioral Ecology and Sociobiology att honorna sannolikt skräddarsyr miljön åt sin avkomma. De färre larver som föds i den näringsfattiga miljön kan då äta upp sina många obefruktade syskon.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor