Manustävling – gör så här!

Forskning & Framsteg utlyser en manustävling med 50 000 kronor som prissumma.
Publicerad

Svenska forskare inbjuds att skriva populärvetenskapliga manuskript lämpade att publiceras i Forskning & Framsteg. Inbjudan avser alla forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut och från alla fakultetsområden. Prisen i våra tidigare manustävlingar har gått till forskare inom så skilda ämnen som astronomi, medicin, lingvistik, genetik, fysik, lantbruksvetenskap, historia och zoologi.

Första pris är 25 000 kronor. Dessutom fördelar juryn 25 000 kronor på ytterligare pris (häri ingår författararvode vid publicering). Icke-prisvinnande manuskript som publiceras honoreras med vanligt författararvode.

Manuskripten ska omfatta 10-15 000 tecken (inklusive mellanslag) och vara redaktionen till handa i fem exemplar, utskrivna med dubbelt radavstånd, senast den 1 september 2006. Alla insända sidor ska numreras och märkas med namn. Bifoga inga bildoriginal, men ange gärna möjlig illustrering genom att bifoga skisser, fotokopior och/eller utskrifter av digitalfoton.

Sänd bidragen till: Manustävling, Forskning & Framsteg, Box 1191, 111 91 Stockholm. Hjärtligt välkommen att vara med!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor