Språket nyckel till Sverige

Dagens gymnasister anser att kunskaper i svenska språket är viktigare för att kallas svensk än att vara född i Sverige.
Publicerad

I en undersökning av över tusen gymnasister i åtta kommuner ansåg 93 procent att förmågan att tala svenska är ett viktigt kriterium på en ”riktig svensk”. En majoritet menar också att svenskhet är något man som individ väljer som identitet.

– Denna öppna och välkomnande syn på nationell identitet är en bra grund för att människor med en annan bakgrund ska kunna identifiera sig med Sverige, säger statsvetaren Hans Lödén vid Karlstads universitet. Det är i förlängningen viktigt för det demokratiska systemet för alla som lever i Sverige.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor