Ström från långsam ström

Vindkraftverk under vattnet kan fungera även i lugna åar.

Publicerad

Vattenkraft som inte bygger på vattenmagasin, kraftdammar och stor höjdskillnad, utan på energin i det strömmande vattnet har flera fördelar. Framför allt kräver den mindre ingrepp och stör varken djur eller människor. Rätt konstruerad kan man utnyttja vattenströmmar i åar, älvar och tidvatten för elkraft trots att vattnet strömmar långsamt.

Erik Segergren vid Ång-strömslaboratoriet, Uppsala universitet, har räknat ut hur man på effektivast möjliga vis ska omvandla energin i det strömmande vattnet till elenergi.

– Undervattenskraftverk skulle se ut som vindkraftverk fast under vattnet, säger han.

Projektet där Erik Segergrens forskning ingår syftar i förlängningen till att bygga en modell av en undervattensgenerator på 35 kW som ska testas i laboratorieförhållanden och eventuellt även i ett verkligt vattendrag.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor