Sura hav hotar snäckor

Redan inom några decennier kan vissa kalla hav vara så försurade att vattnet fräter på snäckskal.
Publicerad

Världshaven dämpar växthuseffekten genom att ta upp en del av koldioxiden som vi människor släpper ut genom avgasrör och skorstenar. Men när koldioxid löser sig i havens ytliga vatten bildas kolsyra. Och i surare vatten sjunker halten av karbonatjoner. Därmed uppstår problem för snäckor, koraller och andra organismer som bygger upp skal eller skelett av kalk. I förlängningen kan försurningen rubba hela ekosystem.

– I kalla hav löser sig mycket koldioxid. Där kan effekten bli märkbar redan inom några decennier, säger James Orr, oceanograf vid Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement i Gif-sur-Yvette, Frankrike.

James Orr och hans medarbetare använde datormodeller för att förutsäga halten av kalciumkarbonat i haven under det kommande seklet. I beräkningarna utgick de från att utsläppen av koldioxid kommer att fortsätta stiga i nuvarande takt.

Kalciumkarbonat i form av mineralet aragonit kan bli kemiskt instabilt i haven strax norr om Antarktis redan år 2050, skriver forskarna i tidskriften Nature. Aragonit ingår i skalet på vissa vingsnäckor och finns hos många andra djur.

Forskarna utsatte vingsnäckor av arten Clio pyramidata för prognosens försurade havsvatten. Efter två dygn syntes tydliga frätskador på snäckornas skal.

– Det finns massor av kalciumkarbonat i bottensediment som kan kompensera försurningen. Men tyvärr tar det tiotusentals år, säger James Orr.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor