En vandringshistoria

Kan gåendet ha en historia? Ja, precis som gråten, drömmarna och en rad andra till synes konstanta mänskliga fenomen som historikerna har kastat sig över det senaste decenniet.
Publicerad

I On foot tar den pensionerade professorn Joseph A. Amato oss med på en rundvandring genom gåendets historia. En övergripande tanke är att när vi människor inte längre måste gå, tar sig det frivilliga gåendet allt fler uttryck. I såväl medeltidens botfärdiga barfotamunkar och 1800-talets storstadsflanörer, som i barockens geometriska processioner under 1600-talet – när den rätlinjiga staden växte fram – och romantikens vurm för karaktärsdanande vandringar i naturen så uttryckte gåendet social status och identitet.

Gåendet har historiskt sett differentierats och specialiserats. Vi har nu marscher, demonstrationer, gångtävlingar, vandringar, söndagspromenader och till och med stavgång – och alla är de fotförflyttningar med sina egna normer och syften. I dag är gåendet i i-länderna – precis som springande, jakt, fiske, ritt och simning – något vi gör frivilligt, som rekreation eller sport.

On foot är en spännande historisk översikt, även om den på amerikanskt vis är något mångordig ibland.

On foot. A history of walking

Amato, Joseph A.
New York University Press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor