Carl-Johan Sundberg – ’Mr Science’ belönad av EU

Carl-Johan Sundberg vid Karolinska institutet har fått EU:s Descartes-pris.
Publicerad

Det är EU-kommissionen som för andra året i rad delar ut priset på 50 000 euro för insatser inom vetenskaplig kommunikation. I tillkännagivandet kallar man Carl-Johan Sundberg för Sweden’s Mr Science – han får priset för sin ”livslånga entusiasm för att förklara vetenskap på ett tydligt och lättfattligt sätt”.

Carl-Johan Sundberg forskar på Karolinska institutet om idrottsmedicin, och han ordnar kurser i medicin för journalister och i journalistik för medicinare. Och kanske mest av allt brinner han för EuroScience Open Forum, en mötesplats för forskare och allmänhet som ägde rum för första gången i Stockholm sommaren 2004. Det är Carl-Johan Sundberg som har dragit i gång denna mastodontartade konferens. Förebilden är det amerikanska forskarmötet AAAS som startades redan 1848 och som numera samlar över 5 000 deltagare årligen.

Den europeiska motsvarigheten blev en framgång, och Stockholm följs nu av München sommaren 2006.

– Idén är att skapa och utveckla en samlingspunkt för dialog om forskning i Europa, berättar Carl-Johan Sundberg, som ingår i programkommittén även för kommande möten. Flera städer har ansökt om att få ordna de kommande konferenserna som är tänkta att äga rum vartannat år. År 2008 blir det Barcelonas tur, och även Neapel och Genua har ställt sig på kö.

Förutom halvtidsjobbet som forskare vid Karolinska institutet fyller han alltså tiden med att utveckla kommunikationen mellan forskare och resten av samhället. Varför?

– För att göra kunskap tillgänglig. Det finns en stor klyfta mellan kunskapsproducenter och omvärlden: skolor, medier, allmänheten. Det gäller alla, till exempel industrin i Sverige som har alldeles för lite koppling till den akademiska världen. Denna klyfta är onödig, och jag märker att folk är extremt intresserade av vår verksamhet.

Carl-Johan Sundberg har ordnat en kurs för beslutsfattare i den biotekniska industrin, där både styrelseledamöter och investerare har direkt nytta av att känna till var den medicinska vetenskapen står i dag.

– Även finansbranschen ska få en kurs om forskning, för att kunna förvalta våra pensionspengar bättre. Och ytterligare ett projekt som vi försöker förverkliga är att utbilda människor i den politiska sfären. Jag hoppas nå ut till våra beslutsfattare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor