Här är det halast

Friktionsmätning visar var du kan halka.
Publicerad

Två tredjedelar av alla som skadas i trafiken när det är halt är fotgängare. Och av dem skadar sig en tredjedel så allvarligt att problemen fortfarande är kännbara efter ett år.

Måttet på hur halt det är på marken anges med ett friktionsvärde. Allra halast blir det vid underkylt regn, friktionen är då nere i 0,05. Vid torr barmark är det uppåt 0,90.

– 0,20 klarar du att gå på utan att halka, men inte om du gör något plötsligt eller blir överraskad, säger Gudrun Öberg, forskningschef vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

– Och med friktionsnivån 0,05 uppträder du nästan som Bambi på isen.

Gudrun Öberg var på väg till arbetet i Linköping en morgon när hon insåg att det rådde perfekta betingelser för en halkstudie. Det hade varit minusgrader på natten, men på morgonen hade temperaturen stigit till plusgrader. Temperatur på marken stiger inte lika fort och när luften kyls ner närmast marken bildas dagg eller rimfrost. Det kan bli rejält halt utan att det syns.

Listan härintill är resultatet av undersökningen. Ytorna som man mätt på befinner sig inom hundra meter från varandra. Temperatur, fukt och annat som påverkar hur halt det blir bör därför vara i stort sett desamma, ändå är friktionen mycket olika.

Runt Gudrun Öbergs arbetsplats finns flera olika beläggningar. En del finns där av enbart estetiska skäl, medan andra finns för att markera något för trafikanterna. Vid mättillfället såg alla ytor ut som om det var fuktig barmark. Men mätningarna visar annat.

Detta är en liten studie, och under andra betingelser hade variationerna kanske inte varit så stora. Men exakt hur det ser ut vet vi inte eftersom ingen gör den här typen av mätningar regelbundet. Gudrun Öberg hoppas dock att detta bara är den första i lång en serie mätningar.

Se upp för markstenen! – Friktionsvärde

  1. Trottoar, grå marksten vid busshållplats (halast) 0,25
  2. Cykelbana, röd marksten 0,26
  3. Cykelbana, gatsten 0,31
  4. Kontorsentrén, gatsten 0,34
  5. Trottoar, grå marksten 0,35
  6. Trottoar, asfalterad 0,37
  7. Gata, asfalterad vid busshållplats 0,64
  8. Bussgata, asfalt 0,67
  9. Cykelbana, asfalt 0,68

Friktionsvärdet är kvoten mellan en belastning och den kraft som behövs för att sätta en kropp i rörelse. Ju lägre värde, desto halare.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor