Oljeparentesen

Kan oljan ta slut? Självklart kan den det,hävdar många, och sannolikt tidigare än vi tror.
Publicerad

Argumentet är att mänskligheten varje år pumpar upp mer olja än vad som upptäcks i form av nya reserver. Andra menar att oljetillgångarna är i princip oändliga – att det mest handlar om kostnader och teknikutveckling. Men kanske är inte just denna fråga den intressantaste. Det råder någorlunda enighet om behovet av att på ett kontrollerat sätt minska världens förbrukning av olja, genom effektivisering och genom byte till andra energikällor. Vad vi då måste hantera är hur samhället påverkas. Vi behöver förstå vad oljan har betytt under 1900-talet, och finna former för att bevara och utveckla dess positiva sidor även i en värld som inte längre eldas med petroleumprodukter. Mycket skrivs och sägs i dag om olja, så i detta nummers Tematar vi ett lite annorlunda grepp på ämnet.

Lars Salvius-priset tilldelades Forskning & Framsteg i samband med att tidskriftens nya form lanserades strax före jul. Detta prestigefyllda pris utdelas alltid utan föregående tillkännagivande, så det var en överraskad redaktion som på releasepartyt plötsligt gick från att vara värdar till att bli prismottagare. År 2005 avslutades därmed på samma sätt som det började, eftersom vi på våren hade glädjen att ta emot en annan högt ansedd utmärkelse, Vetenskapliga Mediepriset. Det nya formatet har som väntat väckt många läsarreaktioner. Några är lite besvikna över att tidskriften inte längre ryms på samma plats i bokhyllan, och någon beklagar att det är svårare att hålla den med en hand när man läser den. Men det överväldigande flertalet menar att F&F blivit både attraktivare och lättare att läsa. Ett av syftena med omgörningen var just att åstadkomma en modernare och slagkraftigare formgivning, men i processen bytte vi även till ett mer ogenomskinligt papper och ökade radavståndet med en bråkdel av en millimeter. Roligt att flera läsare påpekat att texterna nu känns lättare att läsa, utan att riktigt kunna sätta fingret på orsaken.

Många nya läsare tillkom från och med F&F 1/06. Vi hälsar er varmt välkomna och hoppas att ni kommer att stortrivas hos oss!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor