Nio livsstilsbovar bakom cancer

Under 2001 dog sju miljoner människor världen över i olika cancersjukdomar.
Publicerad

En dryg tredjedel av fallen beror på nio riskfaktorer (se listan nedan). Det skriver forskare i den medicinska tidskriften Lancet. Att livsstilen påverkar risken att drabbas av cancer är inget nytt. Men nu har forskare gått igenom den vetenskapliga litteraturen och även återanalyserat originaldata. Fördelen med att så tydligt peka på riskfaktorerna är att många av dem går att påverka.

I länder med hög inkomst är rökning, alkohol och övervikt förknippade med störst risk. I länder med låg- eller medelinkomst är de främsta riskfaktorerna också rökning och alkohol, men även lågt intag av frukt och grönsaker.

Nio faktorer bakom cancerdödsfall

  • Rökning
  • Alkohol
  • Lågt intag av frukt och grönsaker
  • Övervikt och fetma
  • Fysisk inaktivitet
  • Oskyddat sex
  • Luftföroreningar
  • Rök inomhus från hushåll som eldar
  • Smittade sprutor inom sjukvården
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor