Varför är det så intressant att dinosaurier åt gräs?

Caroline Strömberg avslöjade att vissa dinosaurier åt gräs. Upptäckten har ändrat synen på gräsets historia.
Publicerad

Gräs dominerar på uppåt en fjärdedel av jordens landyta. Olika gräsarter håller liv i en lång rad organismer, inklusive en stor del av mänskligheten. Men gräsets tidiga historia har varit relativt okänd. Det är bakgrunden till att Caroline Strömberg, paleobotaniker vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, väckte sensation när hon visade att dinosaurier åt gräs redan för 65 miljoner år sedan. Rönen beskrivs i tidskriften Science.

1. Hur blev du indragen i forskning om dinosaurier?

– Jag blev kontaktad av forskare i Indien som försöker ta reda på vad dinosaurierna åt genom att undersöka så kallade koproliter, som är fossilerat bajs. De hade läst mina vetenskapliga artiklar som handlar om små kiselbitar från gräs och andra växter som finns i upp till 40 miljoner år gamla sedimentprover. Det är för övrigt kiselbitarna i gräsets celler som gör att det känns strävt att dra fingret mot ett grässtrå.

2. Vad hittade du i koproliterna?

– Jag började med att titta på mikroskopbilder av koproliter som mina indiska kolleger mejlade. Där såg jag kiselbitar som otvetydigt kom från gräs. Jag hoppade och sprang ett par varv runt rummet av ren glädje. Det var tydligt att dinosaurien – en titanosaurie som levde för ungefär 65 miljoner år sedan – hade ätit gräs.

– Tidigare har de äldsta säkra fossilen av gräs varit cirka 55 miljoner år gamla. Det finns fossilt pollen som är ännu äldre, men det är inte säkert att det verkligen är gräspollen. Så det har helt enkelt varit oklart om det fanns gräs innan dinosaurierna dog ut för ungefär 65 miljoner år sedan.

3. Varför är det så intressant att dinosaurier åt gräs?

– Tidigare har man trott att gräset utvecklades till många olika arter i samspel med betande hovdjur för 15-25 miljoner år sedan. Det här visar att åtminstone en del av artrikedomen utvecklades långt tidigare. Det ger en ny bild av gräsets historia, och av dinosauriernas ekologi.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor