Grekerna förstod också

Månförmörkelsernas orsak är urgammal kunskap.
Publicerad

Det är säkert riktigt att kinesiska astronomer för 900 år sedan insåg att månförmörkelser är en följd av att månen kommer in i jordens solskugga. Men det finns skriftliga bevis för sådana insikter redan hos grekerna. Anaxagoras, som levde på 400-talet f.Kr., verkar ha insett detta.

Aristoteles (384-322 f.Kr.) anförde jordskuggans form vid en månförmörkelse som bevis för att jorden är sfärisk. Aristarchos (verksam på 200-talet f.Kr.) använde sig av förhållandena vid en månförmörkelse för att demonstrera en metod att mäta avståndet till månen.

Hipparchos (verksam på 100-talet f.Kr.), som hade tillgång till Eratosthenes uppskattning av jordens storlek, utnyttjade en modifierad variant av Aristarchos metod och åstadkom en riktigt hygglig beräkning av månavståndet. Det är dock sannolikt att begåvade omvärldsiakttagare förstått själva orsaken till månförmörkelserna långt innan skrivkonsten uppfanns, både i Kina och annorstädes.

NILS MEIJER

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor