Besk eftersmak hos cancersjuka

Förändrat smaksinne gör att barn med cancer får i sig för lite näring.
Publicerad

Behandling med cellgifter skadar de snabbt växande tumörcellerna. Men även smakceller i munnen växer fort och slås därför ut vid cancerbehandling. Att maten smakar konstigt bidrar till att sjuka barn bara får i sig drygt hälften av den energi de behöver. Det visar sjuksköterskan Inger Skolin i sin doktorsavhandling vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.

I ett smaktest fick tio cancersjuka barn och lika många friska barn prova lösningar som var salta, sura, söta eller beska. Det visade sig då att sjuka barn behövde starkare koncentration för att känna igen smakerna, och de blandade också ihop kategorierna oftare än friska. Intervjuer visade att de sjuka barnen förändrade sina smakpreferenser och tyckte bäst om salt, syrlig och kryddad mat. Smaktestet kan inte helt förklara de smakförändringar som barnen beskrev, men det visar att barnen har någon form av störning relaterad till besk smak.

Men även om man anpassar maten enligt deras önskemål kan inte alla barn äta tillräckligt.

– Föräldrarna kan känna sig otillräckliga när barnet inte vill äta maten de lagar, men när vi nu vet varför kan det vara lättare att komplettera med annan näringstillförsel, exempelvis via sond, säger hon.

Varje år insjuknar omkring 300 barn i Sverige i olika cancersjukdomar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor