Evolution på ren svenska

Detta är en klar och koncentrerad bok om de centrala idéerna inom evolutionsbiologin.
Publicerad

För att vara en lärobok är den förvånansvärt lättillgänglig, rent av god läsning. Kanske beror det på att boken växte fram under en kvällskurs som Mats Björklund, professor i zooekologi vid Uppsala universitet, gav för alla intresserade universitetsstudenter, oavsett bakgrund.

Ett relativt utförligt historiskt avsnitt tar upp några av de mest kända människorna och kontroverserna som utvecklade Darwins lära till dagens evolutionsbiologi.

Rasbiologi, socialdarwinism och andra läror som gör politik av grumliga evolutionstankar avhandlas bara i korthet. Bokens tyngdpunkt ligger i stället på att beskriva hur evolutionsteorin används inom biologisk forskning, och på att diskutera till synes enkla biologiska begrepp som art, kön och släktskap.

Evolutionsbiologi

Björklund, Mats
Studentlitteratur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor