Djupseende utan stereosyn

Nytt program ger robotar känsla för vad som är nära och långt borta.
Publicerad

För en robot som rör sig i en obekant miljö gäller det att inte krocka med föremål, men också att inte i onödan styra undan för avlägsna objekt. Hittills har robotarna klarat detta med hjälp av avståndsmätare. Men det vore enklare om roboten, likt oss, kunde finna sin väg med hjälp av enbart synen.

Med hjälp av två kameror kan roboten få stereosyn, vilket underlättar, men bildbehandlingen är svår och resultatet osäkert. Nu har en grupp studenter under ledning av professor Andrew Y. Ng vid Stanford University i Kalifornien utvecklat en ny metod för djupseende. De båda doktoranderna Ashutosh Saxena och Sung H. Chung har skapat ett nytt program som kan hjälpa en robot att se avstånd i en bild.

Programmet bygger på flera olika tekniker. En viktig del är att det lär sig känna igen hur stora olika objekt ter sig på olika avstånd. Det görs genom att programmet analyserar flera hundra olika bilder där avstånden till objekten är kända. Bilderna analyseras i flera olika skalor samtidigt, bland annat för att finna perspektivlinjer i bilden. Sammantaget ger analyserna en mycket god bild av avstånden i bilden. Även svårtolkade bilder som innehåller skuggor och halvgenomskinliga ytor klarar programmet utmärkt.

Ashutosh Saxena har prövat algoritmen på en radiostyrd bil som med information från en enkel kamera kunde köra snabbt genom en park utan att krocka med ett enda träd.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor