Få företag pappavänliga

Arbetsgivare ser en konflikt mellan familjeliv och arbetsliv.
Publicerad

Av de 200 största privata företagen i Sverige är det bara 3 procent som aktivt tar ställning för pappaledighet. Det framgår av en undersökning vid Göteborgs universitet. Övriga företag hamnar med ungefär en tredjedel vardera i tre kategorier av stigande pappamotstånd. En grupp företag är positiva i de fall företaget tjänar på det, exempelvis för att behålla en värdefull person i företaget. Mindre uppskattade medarbetare kan däremot stöta på svårigheter.

En andra grupp företag reser praktiska hinder som kan göra det så gott som omöjligt för vissa medarbetare att ta pappaledigt, och den som ändå gör det får räkna med gliringar.

Den tredje och mest negativa gruppen företag anser att pappaledighet ska tas ut när det passar företaget. Vissa positioner i företaget anses inte vara förenliga med ett starkt engagemang i familjen, utan kräver att någon annan sköter markservicen i hemmet. Den som ändå tar pappaledigt kan få sämre arbetsuppgifter och riskerar sin karriär inom företaget.

Bäst pappavillkor har serviceföretag som banker och försäkringsbolag. I den minst pappavänliga gruppen återfinns traditionella verkstadsföretag och shipping.

– De fackliga organisationerna bryr sig inte heller särskilt mycket om föräldraaspekten av sina medlemmars arbetsmiljö, säger professor Philip Hwang, huvudansvarig för studien. Minst dålig är TCO.

Undersökningen gjordes första gången år 1993, och företagens och fackens inställning i dag är i stort sett densamma som då.

Endast 18 procent av all föräldraledighet i Sverige utnyttjas av fäder.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor