NASA varnar för rymdskrot

På tusen kilometers höjd är risken störst att kollidera med skräp.
Publicerad

Uttjänta satelliter och raketsteg, fragment från explosioner och kollisioner, kvarlämnade bultar, ringar och mycket annat susar fram i höga hastigheter långt ovanför oss. Vi skräpar ner inte bara här på jorden utan också ute i rymden.

– I dag finns över 9 000 objekt som är längre än 10 centimeter i bana runt jorden, och mängden rymdskrot fortsätter att öka, säger Jer-Chyi Liou, en av den amerikanska rymdstyrelsen Nasas experter. Risken för att föremålen ska kollidera med rymdfarkoster ökar med mängden bråte. Och det är bara toppen på isberget: mindre objekt än 10 centimeter finns det många gånger fler av.

Enligt Sven Grahn, teknisk direktör på Rymdbolaget, är de små objekten ett större problem än de stora. De syns inte på radar, och trots att de är små kan de ställa till stor skada.

Hittills har man försökt att hålla nere mängden rymdskrot genom att förhindra att nytt skräp bildas. Satelliter som skjuts upp kan förses med en motor som styr tillbaka dem mot jorden när deras uppdrag är slutfört.

Det kan också bli nödvändigt att aktivt avlägsna objekt. Exempelvis kan markbaserade lasrar användas för att få satelliter ur bana. Men de lösningar som hittills uppfunnits är dyra och komplexa, och Jer-Chyi Liou hoppas på nytänkande inom området.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor