Näst bäst att jobba med landsmän

Hög andel invandrade kolleger ger osäkrare ställning på arbetsmarknaden, men inte om de är från samma land.
Publicerad

Den genomsnittliga invandraren har 23 procent invandrarkolleger på jobbet, medan motsvarande andel för den infödde är 9 procent. Hade fördelningen varit slumpmässig hade båda grupperna haft 10 procent invandrare bland sina kolleger, vilket är andelen utrikes födda i arbetsför ålder.

Samtidigt visar denna studie, utförd av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, att allt fler invandrade arbetar med andra invandrade. Vanligast är detta inom privat sektor och i små företag. Och ju större andel invandrarkolleger man har, desto svagare ställning har man på arbetsmarknaden – vilket innebär hög arbetslöshet och låg lön. Men medan invandrare från exempelvis Afrikas horn eller Irak i endast liten grad arbetar med landsmän, gör invandrare från Sydeuropa och Östasien det i mycket högre grad. I de senare fallen är ställningen på arbetsmarknaden inte lika svag.

En gemensam utrikesbaserad affärskultur eller ett gemensamt utländskt språk är alltså inte negativt utan kan öka effektiviteten inom ett företag. Samtidigt kan den etniska företagskulturen i sig vara en effekt av diskriminering från det övriga samhället.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor