Skalbaggar trivs i Karlskrona

Staden Karlskrona ligger väl i klass med Blekinges allra artrikaste naturreservat när det gäller antalet arter av skalbaggar som lever i gamla träd.
Publicerad

Det visar en sammanställning gjord av Gunnar Isacsson, skogsentomolog vid Skogsstyrelsen i Kristianstad.

– Det beror på att kungen på 1690-talet bestämde att alla ekar längs Blekingekusten skulle sparas av strategiska skäl, säger han.

Ekarna var viktiga för militärens skeppsvarv i Karlskrona. Än i dag har trakten gott om åldersstigna träd, och i dem lever minst 22 rödlistade och lika många tidigare rödlistade vedskalbaggar. Gunnar Isacsson vill trygga deras framtid genom att skada halvgamla ekar så att de blir murkna och inbjudande för insekter.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor