Träd får skulden för utsläpp

En rapport om att metan pyser ut från levande växter har gett nytt bränsle åt debatten om växthuseffekten.
Publicerad

Växter står för mellan 10 och 30 procent av utsläppen av växthusgasen metan i atmosfären, enligt en rapport i tidskriften Nature. Kemisten Frank Keppler vid Max Planck-institutet för kärnfysik i Heidelberg, Tyskland, har tillsammans med sina medarbetare undersökt ett trettiotal växtarter både i sitt laboratorium och ute i fält.

– Vi vet inte exakt hur gasen bildas, men vi kan mäta halterna, säger Frank Keppler.

Näst efter koldioxid är metan den viktigaste växthusgas som vi människor släpper ut. Halten av metan i atmosfären är nästan tre gånger högre nu än innan industrialismen tog fart. Gaser från matsmältningen hos boskap och utsläpp av naturgas har bidragit till ökningen. I naturen bildas metan även i våtmarker.

Organismer som tillverkar metan är kända för att bara trivas i extremt syrefattiga miljöer. Därför blev många forskare förvånade över att växter släpper ut gasen. Ännu större blev förvåningen över att utsläppen är så stora. Om resultaten stämmer, skulle de kunna påverka klimatpolitiken. Nyplanterad skog binder koldioxid från luften. Därför tillåter Kyotoprotokollet att länder som planterar skog gör ett avdrag i sin balansräkning över utsläppen av växthusgaser. Men om träden samtidigt släpper ut metan borde avdraget vara mindre.

Torben Christensen, professor i geobiosfärvetenskap vid Lunds universitet, hör till dem som menar att Frank Keppler och hans medarbetare har räknat fel.

– De gör antaganden som överdriver växternas totala utsläpp av metan med minst tio gånger, säger han.

I så fall har växternas utsläpp av metan knappast någon betydelse för klimatet.

– Men det är otroligt intressant om växter fungerar på ett sätt som vi inte har haft en aning om, säger Torben Christensen, som nu försöker mäta metanutsläpp från basilika och rosmarin i sitt eget laboratorium i Lund.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor