Vad bör gälla?

En del kvinnor önskar föda med kejsarsnitt även när det saknas medicinska skäl. Kostnaden för ett planerat kejsarsnitt, 36 000 kr, är dock dubbelt så hög som för en vanlig förlossning.
Publicerad

Vad bör gälla?

(1) Tillåt alltid kejsarsnitt, utan kostnad för patienten.
(2) Tillåt alltid kejsarsnitt, men patienten betalar merkostnaden.
(3) Tillåt kejsarsnitt bara vid stark förlossningsrädsla, utan kostnad (som i dag).

Svara på www.fof.se eller sänd ett vykort till F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm. Vi behöver ditt svar senast 20 april.

Förra numrets fråga:Vad tror du att bensinen kostar om 10 år?

(1) 7 kronor/liter 4%
(2) 15 kronor/liter 24%
(3) 25 kronor/liter 37%
(4) 40 kronor/liter 19%
(5) 70 kronor/liter 16%

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor