Orimligt kort

En läsare har reagerat på en befängt kort körsträcka.
Publicerad

Som prenumerant sedan decennier har jag glatt mig åt att ni håller god ordning på såväl måttenheter som angivna storleksförhållanden. Jag lyfte därför på ögonbrynen när jag läste på sidan 8 i F&F 2/06: ”Förra året körde svenska lastbilar över två miljoner mil.”.

Utifrån en rimlighetsbedömning inser man att det borde läggas till ett antal nollor på slutet. Totalt finns över 50 000 inregistrerade tunga lastbilar i Sverige enbart av märkena Scania och Volvo. Om den totala årliga körsträckan för 50 000 lastbilar är 2 000 000 mil innebär det att varje lastbil skulle köra 40 mil om året. Med en snittfart av 50 km/h – vilket synes försiktigt räknat – skulle det ge 8 timmars körtid per år.

ERIK ANDERSSON

Svar:

Erik Andersson resonerar helt rätt. Uppgiften om den totala körsträckan och därmed också uppskattningen av hur mycket som kan sparas per år var fel. Enligt Statens institut för kommunikationsanalys fanns det drygt 55 000 lastbilar registrerade i Sverige år 2004. Deras trafikarbete samma år uppgick till 223 miljoner mil. Det betyder att den körsträcka som kan sparas med Myrna Palmgrens metoder kan uppgå till något tiotal miljoner mil på ett år.

PATRIK HADENIUS

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor