F&F frågar

Har debatten om strålning från mobiltelefoner fått dig att ändra beteende?
Publicerad

(1) Ja, jag ringer mindre från mobil
(2) Ja, jag använder hands-free (sladd)
(3) Ja, både alternativ 1 och 2 ovan
(4) Nej, debatten har inte fått mig att ändra beteende

Svara på www.fof.se eller sänd ett vykorttill F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm.

Vi behöver ditt svar senast 1 juni.

Förra numrets fråga:En del kvinnor önskar föda med kejsarsnitt ävennär det saknas medicinska skäl. Kostnaden för ett planerat kejsarsnitt, 36 000 kr, är dock dubbeltså hög som för en vanlig förlossning. Vad bör gälla?

Tillåt alltid kejsarsnitt, utan kostnad för patienten 31 %
Tillåt alltid kejsarsnitt, men patienten betalar merkostnaden 29 %
Tillåt kejsarsnitt bara vid stark förlossningsrädsla, utan kostnad (som i dag) 41 %

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor